FORGOT YOUR DETAILS?

BRANDING SAPPORO

HIT TVC : Quảng cáo ESCAPE Party

Hosted by SAPPORO

SECURITY : METRO

HIT & Vietnam24H khai thác bảo vệ METRO

Hosted by Vietnam24H - METRO

BẠN & METRO

HIT Production sản xuất quảng cáo BẠN & METRO

Hosted by METRO

BRANDING : FPT Game

HIT Production ra script - thực hiện bởi Danh Hài Hoài Linh

Hosted by FPT Telecom

ĐỐI TÁC BÊN MẢNG THU ÂM - HÒA ÂM - SÁNG TÁC ÂM NHẠC & HÀI KỊCH

Một số đối tác tiêu biểu

Danh hài Hoài Linh @ Project Thâu Âm : Thời Đại Anh Hùng | Hosted by FPT Telecom

Anh 3 Tấn Beo | @Project Thu Âm & Hoà Âm | Hosted by Tan Beo

Ca Sĩ "Ưng Đại Vệ" @ Project Hoà Âm : EDM - Dance & POP Ballad | Hosted by HIT & CN

Bà Tưng [ Lê Thị Huyền Anh ] @ Project Thâu Âm - Hoà Âm | Hosted by HIT & Đào Trọng Thịnh

Ca Sĩ Ethan ( Y Thanh ) bạn diễn của "Lưu Đức Hoa" @Project Hoà Âm - Thu Âm : EDM & New World | Hosted by HIT & Ethan

Đối tác bên mảng THU ÂM - LÀM NHẠC QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU & TVC. etc.

Tiêu biểu

Arirang Triều Tiên | @ Project : Âm Nhạc Quảng Cáo | Hosted CIO Nguyễn Thành Công - GĐ. Truyền Thông Arirang

Ampharco U.S.A | Công ty dược phẩm nổi tiếng từ Mỹ | @Project Thu Âm :Quảng cáo sản phẩm dược Ampharco | Hosted by Vice Huyen

Vietnam Tourism | Tổng Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam | @Project : Thu Âm | Hosted by C.E.O Hùng Phong - Chủ tịch Vietnamtourism

TOP Website Security Test